Creative Designer till Schibsted Brand Studio (SMS)


Job title: Creative Designer till Schibsted Brand Studio (SMS)

Company: Schibsted

Job description: – och ibland är det just din design och visuell idé som är hela grejen. Våra kunder efterfrågar allt oftare helhetslösningar… och design. Varje projekt är unikt, och du omsätter dina kunskaper för att hitta designen och lösningarna som stöttar kundens…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Thu, 05 May 2022 22:52:10 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: