Ekonom/Controller till W8 hotel design group AB


Job title: Ekonom/Controller till W8 hotel design group AB

Company: AB Effektiv Boras

Job description: samtidigt som du blir delaktig i företagets spännande projekt. Antar du utmaningen? Om vår kund W8 Hotel Design Group verkar…/möbler, design och koncept. W8 håller i hela processen med allt från analys/idé till ritningsunderlag och slutligen…

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Fri, 13 May 2022 05:02:25 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: