Integrationsutvecklare med erfarenhet av design och utveckling av HTTP R


Job title: Integrationsutvecklare med erfarenhet av design och utveckling av HTTP R

Company: Shaya Solutions AB

Job description: att drifta dessa. Arbetsuppgifter: – Ta fram design och utveckla integrationslösningar för olika projekt – I samverkan… av design och utveckling av integrationer i en integrationsplattform de senaste 5 åren. T.ex AnyPoint, Biztalk, Message broker…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Fri, 13 May 2022 23:19:24 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: