Junior PCB Designer


Job title: Junior PCB Designer

Company: Axis Communications

Job description: dig som har liten erfarenhet av att arbeta med PCB Design sedan tidigare och har ett brinnade intresse för att ta till dig… & produktion PCB Design hos Axis är ett väldig omväxlande arbete. Vår breda flora av produkter, kräver olika tekniker…

Expected salary:

Location: Skåne

Job date: Wed, 04 May 2022 22:11:15 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: