Lektor i design med inriktning hållbar utveckling


Job title: Lektor i design med inriktning hållbar utveckling

Company: Konstfack

Job description: Om jobbet: Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844… efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering. Lektor i Design med inriktning hållbar utveckling…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Wed, 11 May 2022 05:57:16 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: