Mechanical Designer


Job title: Mechanical Designer

Company: AFRY

Job description: Om jobbet: Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design… förmåga. Du är van vid att arbeta med datorstyrd konstruktion, både inom design och ritningshantering. Vilket CAD-program du…

Expected salary:

Location: Uppsala

Job date: Wed, 04 May 2022 04:42:16 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: