Mechanical Designer in Product Development


Job title: Mechanical Designer in Product Development

Company: AFRY

Job description: Företagsbeskrivning AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Thu, 12 May 2022 22:23:18 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: