SENIOR UX DESIGNER TILL NEXER MAVERICK, Karlstad


Job title: SENIOR UX DESIGNER TILL NEXER MAVERICK, Karlstad

Company: Nexer AB

Job description: en senior UX designer med goda kunskaper inom användarvänlighet, UX/UI design och skapa förståelse för verksamhetsnyttan… affärsnytta. Du har erfarenhet av att ta fram design för olika typer av digitala tjänster och produkter samt att arbeta…

Expected salary:

Location: Värmland

Job date: Wed, 04 May 2022 03:59:49 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: