SENIOR UX DESIGNER TILL NEXER MAVERICK, Malmöområdet


Job title: SENIOR UX DESIGNER TILL NEXER MAVERICK, Malmöområdet

Company: Nexer AB

Job description: en senior UX designer med goda kunskaper inom användarvänlighet, UX/UI design och skapa förståelse för verksamhetsnyttan… affärsnytta. Du har erfarenhet av att ta fram design för olika typer av digitala tjänster och produkter samt att arbeta…

Expected salary:

Location: Skåne

Job date: Sat, 07 May 2022 00:21:21 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: