Skandia i Stockholm söker UX-Designer


Job title: Skandia i Stockholm söker UX-Designer

Company: Ada Digital

Job description: och wireframes med fokus på hela kund och användaresan Skapar visuell design utifrån ett befintligt designramverk med färdiga… för design. Du har erfarenhet av att bidra på strategisk nivå t ex genom att styra projekt med exempelvis effektkartläggning samt…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Tue, 03 May 2022 22:33:40 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: