Talangjägare till Castra Syd


Job title: Talangjägare till Castra Syd

Company: Castra Group AB

Job description: för att stärka upp vår rekrytering och search ytterligare. Arbetsuppgifter Ett av dina viktigaste mål och ansvarsområden är… EGENSKAPER – Något eller ett par års erfarenhet inom rekrytering, search, Talent Acquisition eller motsvarande – Är van…

Expected salary:

Location: Skåne

Job date: Fri, 06 May 2022 02:43:33 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: