Talent Manager Assistant på deltid till Oddwork // Göteborg


Job title: Talent Manager Assistant på deltid till Oddwork // Göteborg

Company: Oddwork

Job description: Manager Assistant… …stöttar du våra Talent Managers i allt från selektering, search, telefonavstämningar… riktigt varm i kläderna kan du även få chansen att ansvara för din egen techkund och search process. Det är bara ditt eget…

Expected salary:

Location: Göteborg

Job date: Thu, 21 Apr 2022 22:53:15 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: