WordPress-frontend/designer till Etendo


Job title: WordPress-frontend/designer till Etendo

Company: Academic Work

Job description: roll med inslag av design och utveckling, där du får vara delaktig i spännande kundprojekt. Du välkomnas… idag! OM TJÄNSTEN Etendo levererar tjänster inom teknisk utveckling, grafisk design, e-handel samt drift och förvaltning. Företaget…

Expected salary:

Location: Östergötland

Job date: Fri, 13 May 2022 00:25:06 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

%d bloggers like this: